logo

Do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku przetransportowano pierwszy ładunek ponad 100 tys. baryłek ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8. Łączne wydobywalne zasoby złoża B8 zdefiniowano na poziomie ok. 27 mln baryłek ropy oraz 484 mln m3 gazu.

Działalność wydobywcza

Do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku przetransportowano pierwszy ładunek ponad 100 tys. baryłek ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8. Łączne wydobywalne zasoby złoża B8 zdefiniowano na poziomie ok. 27 mln baryłek ropy oraz 484 mln m3 gazu.

Zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej LOTOS, Polska jest kluczowym obszarem rozwoju działalności segmentu wydobywczego. LOTOS Petrobaltic realizuje obecnie wydobycie na Morzu Bałtyckim ze złoża B3 oraz B8 i prowadzi projekt zagospodarowania złóż B4/B6. Ponadto prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w tym rejonie.

Pierwsza ropa z bałtyckiego złoża B8

Nietypowy transport surowca

Ropa ze złóż B8 oraz B3 trafiła do rafinerii po nietypowej operacji przeładunku ropy na pełnym morzu przeprowadzonej w drugiej połowie grudnia.

W okresie zimowym, szczególnie w tym roku ze względu na warunki pogodowe, wyjątkowo trudno zaplanować terminy i przeprowadzić przeładunki ropy z tankowców, na których jest magazynowana w rejonach złóż, na mniejsze zbiornikowce, regularnie obsługujące ładunki Grupy LOTOS. Aby bezpiecznie przeprowadzić taki przeładunek, czyli operację STS (Ship to Ship Transfer), wysokość fali nie może przekraczać 2 metrów, a prędkość wiatru 10 m/s. Dogodne warunki do takich operacji pojawiają się dwa, maksymalnie trzy razy w miesiącu, często nieoczekiwanie.

W połowie grudnia zbliżał się czas, kiedy tankowiec Apatyth odbierający ropę z uruchomionego 30 września złoża B8 napełni się całkowicie. Pojawiło się także okno pogodowe. Statki odpowiednie do wykonania operacji STS nie były jednak w tym okresie dostępne na rynku. Podjęto więc decyzję o wykorzystaniu do operacji STS Icarusa III odbierającego ropę z Baltic Bety – dopełnieniu go ropą ze złoża z B8, a następnie rozładunku w Naftoporcie.

Operację poprzedziło przygotowanie tankowca Icarus III na przyjęcie ropy z B8. W historii LOTOS Petrobaltic była to pierwsza operacja STS, w której tankowiec wiózł ropę z dwóch złóż.

Najpierw zbiornikowiec Icarus III odpłynął od boi cumowniczo-przelewowej PB-1 z ładunkiem ropy ze złoża B3 i skierował się na złoże B8. Operacja zacumowania Icarusa do burty Apatytha oraz przepompowania ropy trwała łącznie nieco ponad 15 godzin. W operacji uczestniczyły także statek ochrony przeciwrozlewowej Kambr z Grupy Miliana i holownik Odys wyczarterowany z Fairplay Towage z Gdyni. Naprowadzały one Icarusa III na właściwą pozycję, a następnie przez cały czas przepompowywania ropy stabilizowały oba tankowce na pozycji.

Warto dodać, że ta operacja STS była nietypowa także dlatego, iż przeładunek ropy odbył się bez zatrzymania produkcji na złożu B8. Apatyth zdawał ropę na Icarusa, a jednocześnie odbierał surowiec wydobyty przez platformę LOTOS Petrobaltic.

Po udanej operacji załadunku Icarus III popłynął do Gdańska, gdzie przycumował w Naftoporcie. Jego rozładunek w porcie też był nietypowy, bo po raz pierwszy jednym tankowcem dostarczono Grupie LOTOS polską ropę z dwóch bałtyckich złóż.

O złożach B3 i B8

Złoże B3 jest złożem w fazie eksploatacji, zlokalizowanym w odległości około 70 km na północ od miejscowości Rozewie. Złoże objęte jest koncesją na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego obowiązującą do lipca 2026. Wydobycie ze złoża odbywa się przy pomocy platformy produkcyjnej Baltic Beta i platformy bezzałogowej PG-1. Złoże B8 położone jest ok. 33 km na wschód od złoża ropy naftowej B3, z którego LOTOS Petrobaltic prowadzi obecnie wydobycie.

LOTOS Petrobaltic posiada następujące koncesje w Polsce:

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij