logo

Na Litwie ropa jest produkowana przez 5 przedsiębiorstw. AB LOTOS Geonafta uczestniczy w zarządzaniu trzema z nich jako właściciel 50% udziałów UAB Minijos Nafta oraz 100% udziałów UAB Genčių nafta i UAB Manifoldas.