logo

Odpowiedzialność społeczna - wsparcie, działania charytatywne

Wspólnie cieszymy się z naszych sukcesów i regularnie wspieramy:

Dbamy o rozwijanie naszych relacji i współpracy ze społecznościami lokalnymi.

     Lotos Geonafta-culture-sm2       

Etyka biznesu

AB LOTOS Geonafta działa w sposób staranny i przejrzysty, w oparciu o wysokie standardy etyczne. Nasza spółka otwarcie, z szacunkiem i sumiennie współpracuje z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa.

W swych działaniach przestrzegamy Kodeksu etyki oraz zasad zapewniających etyczne postępowanie i przejrzystość procesów biznesowych, obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS.