logo

AB LOTOS Geonafta należy do Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Jest spółką córką LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności AB LOTOS Geonafta są poszukiwania, wydobycie oraz produkcja ropy naftowej. Spółka jest obecnie liderem rynku produkcji ropy na Litwie.

 

AB LOTOS Geonafta jest jedyną litewską spółką posiadającą mobilne urządzenie wiertnicze, którym wykonuje otwory na użytek własny, a także dla innych spółek naftowych na Litwie. Usługi świadczone przez spółkę obejmują również badania geologiczne, a także prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu służącego do produkcji ropy naftowej. Zakres wierceń i innych usług jest stale poszerzany.

Spółka stosuje zaawansowane technologie, wykorzystuje nowoczesne urządzenia i materiały, jest w stałym kontakcie z profesjonalistami z branży i zagranicznymi dostawcami, a także współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi.

LOTOS Geonafta - O nas 1b

Firma posiada dwie spółki zależne: UAB Manifoldas i UAB Genčių nafta.

Pracownicy AB LOTOS Geonafta mają wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach związanych z wykorzystaniem podziemnych zasobów na Litwie, takich jak badania możliwości wykorzystania energii geotermalnej, naturalnych magazynów gazu itp. Spółka na bieżąco analizuje wszelkie możliwości udziału w takich projektach.