logo

Rozwój biznesu przyjaznego dla środowiska jest priorytetem AB LOTOS Geonafta.

W naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska i ekologiczną eksploatację pól produkcyjnych. Spółka stale inwestuje w technologie wierceń i produkcji, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Przyczyniamy się również do zmniejszenia zużycia energii: gaz towarzyszący wydobywanej ropie jest bowiem wykorzystywany do produkcji energii.

 

AB LOTOS Geonafta stale kontroluje (monitoruje) stan wód powierzchniowych i gruntowych, powietrza i gleby. Długoterminowe wyniki badań zawarte w sprawozdaniach rocznych dowodzą, że prowadzone przez spółkę wydobycie ropy nie ma istotnego wpływu na komponenty środowiska naturalnego.


Spółka pozyskała również specjalistyczny sprzęt służący do zapobiegania pożarom i wypadkom o podłożu ekologicznym. Pracownicy firmy przechodzą regularne szkolenia, podczas których ćwiczą działania niezbędne do zapobiegania wypadkom i incydentom.