logo

Misja AB LOTOS Geonafta — zapewnienie wzrostu produkcji węglowodorów poprzez zastosowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii, kreowanie coraz większej wartości dla akcjonariuszy, zachęcanie do rozwoju pracowników, a także zapewnienie odpowiedzialnego i przyjaznego środowiska biznesowego oraz nastawienia do środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Wizja AB LOTOS Geonafta — stać się silną, profesjonalną i wiodącą spółką w dziedzinie poszukiwania i wydobycia węglowodorów na Litwie.

Nasze cele:

Lotos Geonafta-About us - mission, vission, strategy (3)-sm

Strategia biznesowa