logo

Spółka AB LOTOS Geonafta chce być postrzegana jako wiarygodny i wartościowy pracodawca.
Nasi pracownicy są jednym z najcenniejszych aktywów firmy.

W chwili pojawienia się wolnych stanowisk w pierwszej kolejności dajemy szansę ubiegania się o nie pracownikom już zatrudnionym w naszej firmie,zapewniając im tym samym możliwość rozwoju kariery zawodowej. Lojalność naszych pracowników, z których niemała część powiązana jest ze spółką od trzech lub nawet czterech dziesięcioleci, jest dla nas bardzo dużym powodem do dumy. Czerpiemy bardzo duże korzyści z faktu, że kilku specjalistów w dziedzinie wierceń pracuje z nami już ponad 30 lat. Zawsze uważnie przyglądamy się młodym i zdolnym kandydatom, chętnym do pracy w tej interesującej branży, jeśli ich wartości pokrywają się z wartościami firmy.

Staże:

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listem motywacyjnym na adres mailowy: cv@lotosgeonafta.lt lub faksem na numer: 8 46 470942. Prosimy o dopisek z informacją o tym, na jakim stanowisku chcesz pracować. Numery telefonu, pod które można dzwonić z pytaniami, to: 8 46 484818; 8 46 484877.