logo

UAB Genciu Nafta jest szwedzko-litewską spółką założoną w 1993 roku przy udziale State Oil Geology Company (obecnie AB LOTOS Geonafta) i szwedzkiej Svenska Petroleum Exploration AB, z których każda posiadała po 50% udziałów. Na podstawie decyzji rządu Republiki Litewskiej spółka otrzymała prawo do produkcji ropy na polu naftowym Genčiai, jednym z największych na Litwie.

Wielkość dostępnych zasobów ropy naftowej do produkcji potwierdzona przez Państwową Komisję Zasobów plasowała się na poziomie 1,57  mln m3. Od samego początku firmy specjaliści z UAB Genčių nafta korzystali z najbardziej zaawansowanych metod rozwoju i produkcji ropy na Litwie, opartych na nowoczesnej inżynierii produkcji ropy i modelowania złoża.

UAB Genčiai field

Nowoczesne centrum wydobvwcze Karalius Mindaugas Genčiai Oil Production Field Mindaugas zostało zbudowane w 1997 r. za ponad 20 mln USD. To pierwsze pole naftowe na Litwy, które działa zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi wymogami technologicznymi, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Rezultaty stałego monitoringu świadczą o tym , że produkcja ropy nie ma negatywnego wpływu na otoczenie.

Na polu naftowym znajdują się cztery odwierty produkcyjne. Trzy odwierty służą do zatłaczania wody do złoża w celu podniesienia ciśnienia płynu złożowego. Ropa jest pompowana z otworów przy zastosowaniu pomp strumieniowych i elektrycznych pomp wgłębnych.

W 2000 roku UAB Genčių nafta była pierwszą firmą na Litwie, która wykonała kierunkowy otwór G-8H i uruchomiła produkcję z tego otworu. Kolejny odwiert – Genčiai-13H – ma skomplikowaną trajektorię o kształcie odwróconego znaku zapytania. Został on ukończony w 2001 roku. Oba odwierty są wykorzystywane do wydobycia ropy z warstw dolnego kambru charakteryzujących się słabymi właściwościami zbiornikowymi. Zastosowanie otworów kierunkowych umożliwiło znaczny wzrost produkcji ropy ze złoża w porównaniu z odwiertami pionowymi.

W 2009 roku AB Geonafta nabyła od Svenska Petroleum Exploration AB 50% udziałów UAB Genčių nafta i stała się jedynym udziałowcem UAB Genčių nafta, posiadając w tej spółce 100% udziałów.

Do 1 lutego 2013 r. z pola naftowego Genčiai wydobyto 90% całej dostępnej ropy. Obecnie pole naftowe jest w schyłkowej fazie produkcji. Na tym etapie UAB Genčių nafta podejmuje działania mające na celu zmniejszenie tempa spadku produkcji i szuka sposobów na wytwarzanie możliwie największej ilości ropy z pola naftowego za pomocą najbardziej zaawansowanych technologii.