logo

UAB Manifoldas jest jedną ze spółek zależnych UAB LOTOS Geonafta. Spółka prowadzi działalność od 1996 roku, jest jednym z 5 przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy naftowej na Litwie.

Lotos Geonafta-Manifoldas-sm

Dekret Nr 608 wydany przez rząd Republiki Litewskiej w dniu 19 maja 1998 roku przyznaje UAB Manifoldas wyłączne prawo do prowadzenia poszukiwań, wydobycia i produkcji węglowodorów na obszarze koncesyjnym Kłajpedy.

W 1999 roku firma rozpoczęła produkcję ropy na wcześniej rozpoznanych polach naftowych Vėžaičiai i Ablinga. Pola Šiaurės Vėžaičiai (Antkoptis), Ližiai i Auksoras zostały zbadane i uruchomione w toku działalności spółki.

W 2001 roku AB Geonafta (AB LOTOS Geonafta) uzyskała 50% pakiet udziałów w UAB Manifoldas, tym samym ostatecznie umacniając swoją pozycję w litewskiej branży poszukiwań i wydobycia ropę naftowej. W dniu 28 listopada 2012 r. AB LOTOS Geonafta uzyskała pozostałe 50% udziałów, stając się tym samym jedynym udziałowcem UAB Manifoldas, posiadającym 100% akcji tej spółki.