logo

Ponad 2,5 mln baryłek (ok. 350 tys. ton) ekwiwalentu ropy naftowej (boe) wydobył LOTOS w I kwartale br. To prawie 30 tys. boe dziennego wydobycia. Dla porównania po pierwszych trzech miesiącach 2015 wydobycie wyniosło ok. 1 mln boe. Trzy czwarte wydobycia pochodzi ze złóż w Norwegii, pozostałe z koncesji na Bałtyku i Litwie.

Działalność wydobywcza

Ponad 2,5 mln baryłek (ok. 350 tys. ton) ekwiwalentu ropy naftowej (boe) wydobył LOTOS w I kwartale br. To prawie 30 tys. boe dziennego wydobycia. Dla porównania po pierwszych trzech miesiącach 2015 wydobycie wyniosło ok. 1 mln boe. Trzy czwarte wydobycia pochodzi ze złóż w Norwegii, pozostałe z koncesji na Bałtyku i Litwie.

Po zakupie tzw. pakietu Sleipner, co miało miejsce w grudniu ub.r., spodziewany był znaczny wzrost całorocznego wolumenu wydobycia w stosunku do 2015 r. Pierwszy kwartał 2016 potwierdza te wyliczenia.

Szerszy dostęp do własnych złóż ropy i gazu jest wpisany w strategię LOTOSU – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Mimo wielu nieprzewidywalnych zmian na rynku potrafimy skutecznie realizować podstawowy cel strategiczny. Będziemy w tym zakresie osiągać coraz to lepsze rezultaty, dbając o rozwój firmy i realizując w sposób przemyślany politykę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, dywersyfikacja dostaw surowca i wydłużenie łańcucha marży rafinerii w Gdańsku, z korzyścią dla całej polskiej gospodarki, to mocne argumenty za trwałym rozwojem segmentu wydobywczego LOTOSU.

Sytuacja na rynku ropy wymusiła w naturalny sposób weryfikację wielu projektów poszukiwawczo-wydobywczych na całym świecie – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes Grupy LOTOS S.A. ds. poszukiwań i wydobycia oraz prezes LOTOS Petroblatic.
 – Kolejnym razem potwierdziliśmy, że  LOTOS potrafi być elastyczny, co najlepiej widać po wypracowanych i wprowadzanych z powodzeniem zmianach w zagospodarowaniu złoża B8, które i w nowych, trudniejszych warunkach potwierdzają opłacalność projektu. Podobnie postępujemy w przygotowywanym do fazy konstrukcyjnej projekcie zagospodarowania innych bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6. 

Pomimo dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych – w tym znacznego spadku cen ropy (spadek o ponad 60% w ciągu ostatniego 1,5 roku), spółka LOTOS Petrobaltic z powodzeniem doprowadziła do opłacalnego uruchomienia wydobycia ze złoża B8 (30 września 2015 r.) z wykorzystaniem zakupionej w 2014 roku platformy wiertniczej. Dodatkowy wolumen surowca, pochodzący właśnie z tego złoża, pozytywnie wpływa na zachowanie dobrej kondycji finansowej spółki.

Norwegia kierunkiem dywersyfikacji dostaw surowców

Obecnie LOTOS jest zaangażowany  głównie  w dojrzałe projekty wydobywcze, operując na bezpiecznych dla biznesu poszukiwawczo-wydobywczego akwenach Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego. Rok 2016 to dla spółki wydobycie głównie ropy naftowej ze złóż na Bałtyku i Litwie oraz w przeważającej większości gazu ziemnego w Norwegii.

Zależna od Grupy LOTOS S.A. spółka LOTOS Norge Exploration&Production (działa od 2007 r.) jest udziałowcem na 27 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych na norweskim szelfie kontynentalnym. Na siedmiu jest operatorem, czyli firmą wiodącą w procesie zagospodarowania złóż. Poza Polską, Norwegia to drugi strategiczny kierunek dla LOTOSU, bezpieczny geopolitycznie, stabilny prawnie, ale przede wszystkim zlokalizowany blisko i mogący zapewnić efektywną dywersyfikację dostaw surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz.

Dzięki zakupom udziałów w koncesjach produkcyjnych na polach Heimdal (2013) i Sleipner (2015 r.) LOTOS zwiększył dzienne wydobycie w Norwegii do poziomu 23 tys. boe, co obok uruchomienia wydobycia ze złoża B8 przyczyniło się do zrealizowania strategii na lata 2011-15. Dodatkowo poprzez wykorzystanie przepływów pieniężnych generowanych z wydobycia węglowodorów na polach Heimdal i Sleipner LOTOS skutecznie wykorzystuje aktywo podatkowe wygenerowane na projekcie Yme, odzyskując zainwestowane w ten projekt środki.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl