logo

Dążąc do uzyskania racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej, spółka LOTOS Petrobaltic zdecydowała o modyfikacji planów dotyczących modernizacji platformy „Petrobaltic”. Jednocześnie spółka zapewnia, że pozostałe prace związane z uruchomieniem wydobycia ze złoża B8 są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Działalność wydobywcza

Dążąc do uzyskania racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej, spółka LOTOS Petrobaltic zdecydowała o modyfikacji planów dotyczących modernizacji platformy „Petrobaltic”. Jednocześnie spółka zapewnia, że pozostałe prace związane z uruchomieniem wydobycia ze złoża B8 są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Testową produkcję ropy naftowej na złożu B8 uruchomimy jeszcze w tym roku – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic i wiceprezes ds. poszukiwań i  wydobycia Grupy LOTOS S.A. – Z kolei realizację docelowego wydobycia, z wykorzystaniem modernizowanej platformy, przewidujemy od połowy 2016 roku. Jest to podyktowane głównie aktualnym - relatywnie niskim poziomem cen ropy naftowej - bezpośrednio wpływającym na opłacalność całego przedsięwzięcia.       

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych LOTOS Petrobaltic podjął decyzję o zmianie zakresu modernizacji platformy „Petrobaltic”, uzyskując w efekcie oczekiwany wzrost opłacalności ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża B8.

W związku z tym podpisana umowa na pierwotnie przewidywany zakres prac stoczniowych nie będzie wdrażana. Jednak warto podkreślić, że zostały już przeprowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia właściwego procesu przebudowy platformy.Prace zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem przez spółki MARS Shipyards&Offshore należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Grupa LOTOS S.A. wysoko ocenia profesjonalizm i zaangażowanie w projekt tych podmiotów.

Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu umowy obligują LOTOS Petrobaltic do zamknięcia dotychczasowego postępowania i uruchomienia nowego przetargu, uwzględniającego zmodyfikowany zakres prac. Przetarg będzie zorganizowany przez należącą do LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę celową, która jest aktualnie posiadaczem koncesji produkcyjnej na złożu B8 oraz platformy Petrobaltic.

Nowy proces rozpocznie się w przyszłym tygodniu – informuje prezes Paszkowicz.Wszystkie firmy mogące wziąć w nim udział, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych już teraz zapraszamy do współpracy. Jestem przekonany, że przebudowa platformy „Petrobaltic” stanowi szansę rozwoju, nie tylko dla spółki LOTOS Petrobaltic, ale także branży stoczniowej w Polsce. 

Podkreślić należy, że notowania cen ropy naftowej na rynkach światowych spadły na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy o blisko 50% (spadek z 105 USD/bbl na początku sierpnia 2014r do  53 USD/bbl na koniec stycznia 2015r). Naturalnym jest, że taka sytuacja wymaga analizy opłacalności wszystkich planowanych i już realizowanych projektów inwestycyjnych koncernu, aby właściwie dostosować je do aktualnych warunków rynkowych. Zapewni to optymalną efektywność ekonomiczną realizowanych projektów, z korzyścią dla spółki i jej akcjonariuszy. 

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl