logo

Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa RP, oraz Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w MSP, odwiedzili jedną z czterech platform spółki LOTOS Petrobaltic S.A. pracujących na Morzu Bałtyckim. 

Działalność wydobywcza

Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa RP, oraz Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w MSP, odwiedzili jedną z czterech platform spółki LOTOS Petrobaltic S.A. pracujących na Morzu Bałtyckim. 

Ministrowie spotkali się z Zarządem Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Petrobaltic S.A. oraz pracownikami platformy „LOTOS Petrobaltic”, która wykonuje obecnie prace wiertnicze na Bałtyku.

LOTOS Petrobaltic to jedyna w Polsce spółka wydobywająca ropę naftową i gaz ziemny na koncesjach morskich (Morze Bałtyckie). Poprzez swoje spółki zależne spółka obecna jest także na Morzu Północnym i Morzu Norweskim, a także na Litwie, gdzie LOTOS jest największym producentem ropy. Zgodnie z obowiązującą strategią, do końca 2015 r. spółka planuje osiągnąć wydobycie na poziomie 24 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Platforma wiertnicza LOTOS Petrobaltic 1.jpg

Około 1 mld zł na rozwój

Na 8 września br. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które zdecyduje o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Walory zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki. LOTOS planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

LOTOS jest dziś nie tylko istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale ma również duże znaczenie dla rozwoju krajowej gospodarkimówi Paweł OlechnowiczPoprzez inwestycje zlokalizowane w Polsce chcemy rozwijać rodzimy przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy oraz zwiększać konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Po udanej realizacji Programu 10+ kluczem do sukcesu pozostają inwestycje w najnowocześniejsze technologie do produkcji paliw płynnych oraz rozwój segmentu wydobywczego węglowodorów.

Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy LOTOS, którym przysługiwać będzie prawo poboru. Proponowany dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.

Rozwój poprzez inwestycje

Pod koniec ubiegłego roku firma LOTOS Norge (spółka zależna LOTOS Petrobaltic) kupiła udziały w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki tej inwestycji LOTOS zwiększył dwukrotnie produkcję węglowodorów, która w II kw. 2014 r. wyniosła 12,4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Na Morzu Bałtyckim LOTOS Petrobaltic dysponuje 2 koncesjami wydobywczymi i 8 poszukiwawczymi. W ub.r. spółka wydobyła na tym akwenie 145 tys. ton ropy naftowej i blisko 16 mln m3 gazu ziemnego. Obecnie eksploatowane złoże B3, dzięki decyzji Ministerstwa Środowiska może służyć do 2026 r., a dzięki modernizacji platformy bezzałogowej PG-1 wydobycie z niego powinno utrzymywać się na stabilnym poziomie 160 tys. ton rocznie.

Równolegle LOTOS Petrobaltic prowadzi we współpracy ze spółką CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. prace nad oceną opłacalności zagospodarowania i uruchomienia produkcji z bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Po potwierdzeniu opłacalności komercyjne uruchomienie produkcji przewidywane jest na lata 2016/17. Łączny poziom produkcji z obu złóż szacowany jest na poziomie 250 mln m3, a ich zasoby wydobywalne są szacowane na poziomie 4 mld m3 gazu.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl