logo

25 sierpnia 2014 r. spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja powinna mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Działalność wydobywcza

25 sierpnia 2014 r. spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobalticu, zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja powinna mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Blisko 1,8 mld złotych to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka LOTOS Petrobaltic, ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych spółki. Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę celową (ang. Special Purpose Vehicle). Jej wyłącznym wspólnikiem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka celowa przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

Platforma wiertnicza LOTOS Petrobaltic 2.jpg

Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowna roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie przedsiębiorstwa. Szacujemy, że roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33 proc. Większe wykorzystanie własnych źródeł powinno służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Surowiec ma być dostarczany do rafinerii LOTOS w Gdańsku a produkowany równolegle gaz ziemny, do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie. Inwestycja wpisuje się w strategię LOTOSU na lata 2011-2015.

Segment wydobywczy jest priorytetem strategii LOTOSU do 2015 roku oraz głównym kierunkiem rozwoju firmy do 2020 roku – podkreśla Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” głównym obszarem działań spółki LOTOS Petrobaltic jest właśnie Bałtyk. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Cieszymy się i doceniamy fakt, że przy ich zagospodarowaniu pomogą nam Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao S.A.

Dzięki zaangażowaniu środków PIR w kwocie 430 mln złotych możliwe stało się włączenie do projektu banków. Bank Pekao S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnią finansowanie łącznie na kwotę ok. 660 mln złotych.

Projekt prowadzony przez LOTOS wspólnie z PIR to doskonały przykład realizacji zadania, do jakiego został powołany nasz fundusz. Dzięki zaawansowanej inżynierii finansowej udało się stworzyć dla banków warunki do udzielenia długoterminowych kredytów. W naszej części Europy nikt nie przeprowadził jeszcze tak złożonej i wielopoziomowej transakcji w sektorze wydobycia ropy. Chciałbym bardzo podziękować pięcioosobowemu zespołowi PIR, który w ciągu 10 miesięcy doprowadził do zamknięcia finansowego tego niezwykle złożonego projektu – mówi Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu PIR.

Jak zawsze oddajemy do dyspozycji kraju nasze kompetencje i siłę naszego kapitału. Po lotniskach, drogach, kolejach, wodociągach przyszła kolej na inwestycję służącą wydobyciu ropy naftowej, projekt strategiczny dla polskiego sektora energii. Tym finansowaniem potwierdzamy z dumą naszą rolę lidera finansowego wspierającego rozwój kraju – powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Luigi Lovaglio.

Platforma wiertnicza LOTOS Petrobaltic 3.jpg

Podpisane umowy to efekt realizacji postanowień porozumienia o współpracy, który LOTOS Petrobaltic i PIR zawarły 7 października 2013 r. Był to pierwszy wstępnie zaakceptowany projekt PIR, który obecnie jako pierwsza inwestycja przechodzi do fazy realizacji. Podpisane porozumienie to efekt udanej współpracy spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu.

Jest to również przykład synergicznego działania dwóch filarów Programu Inwestycje Polskie, którymi są PIR i Bank Gospodarstwa Krajowego – dodaje Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Chcę pokreślić, że jako państwowy bank łączymy misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju z finansowaniem inwestycji na zasadach w pełni rynkowych.

Finasowanie wydobycia ropy ze złoża B8 jest przykładem kooperacji pomiędzy stroną publiczną, a prywatnym partnerem, jakim jest Bank Pekao S.A. Korzyści z tego projektu powinna odczuć cała polska gospodarka. Poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju powinien ulec poprawie, przy jednoczesnym wzroście strategicznego znaczenia LOTOSU.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl