logo

LOTOS Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dot. współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisami spółki będą razem analizować i realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w rundach koncesyjnych organizowanych przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

Działalność wydobywcza

LOTOS Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dot. współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisami spółki będą razem analizować i realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w rundach koncesyjnych organizowanych przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

Z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem współpracujemy już z powodzeniem na dwóch koncesjach lądowych w Polsce – wymienia Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Teraz przyszedł czas na Norwegię, gdzie obie spółki obecne są od 7 lat i dysponują interesującym portfolio koncesji. Nasza współpraca ma wymiar strategiczny i służy przede wszystkim budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

- Wspólne poszukiwania z LOTOSEM to przykład współpracy pomiędzy firmami, która pomoże zwiększyć efektywność działań. Liczymy, że współpraca będzie korzystna dla obu stron i pomoże wzmocnić pozycję obu spółek w rejonie norweskiego szelfu kontynentalnego - powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Spółki zobowiązały się m.in. do wyznaczenia osób do kontaktów, które będą odbywać regularne spotkania w celu określenia i omówienia możliwości dalszej współpracy pomiędzy LOTOS Norge i PGNiG Upstream International.

W ubiegłym roku LOTOS Norge kupiło udziały w 14 koncesjach na norweskim szelfie kontynentalnym. Dzięki tej inwestycji LOTOS zwiększył produkcję węglowodorów w I kw. 2014 r. do 12,6 tys. baryłek dziennie. W najbliższych dwóch latach planowane są kolejne akwizycje, które razem z realizowanym projektem zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim przybliżą LOTOS do strategicznego celu wydobywczego na poziomie 24 tys. baryłek dziennie. 

PGNiG SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Upstream International posiada obecnie 14 licencji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich jest operatorem. Ponadto w 2012 r. PGNiG rozpoczęło w Norwegii swoje pierwsze zagraniczne wydobycie w ramach projektu Skarv, w którym spółka ma 11,9% udziałów. W 2013 roku PGNiG wydobyło w Norwegii ok. 300 tys. ton ropy naftowej (ok. 2,2 mln baryłek) i ok. 350 mln m sześc. gazu ziemnego.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, LOTOS obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w kraju. Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG zajmują się: wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą, świadczeniem usług geologicznych,  geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu oraz dystrybucją paliw gazowych.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Zespół Prasowy, PGNiG SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel. 22 589 45 92, e-mail: rzecznik@pgnig.pl