logo

W wyniku wiercenia otworu poszukiwawczego w prospekcie Trell na koncesji PL 102F potwierdzono występowanie ropy naftowej. Udziałowcem koncesji jest spółka LOTOS Exploration & Production Norge, która nabyła ją w ub.r. w ramach zakupionego pakietu Heimdal. To pierwsze odkrycie ropy na norweskiej koncesji poszukiwawczej należącej do polskiego koncernu.   

Działalność wydobywcza

W wyniku wiercenia otworu poszukiwawczego w prospekcie Trell na koncesji PL 102F potwierdzono występowanie ropy naftowej.  Udziałowcem koncesji jest spółka LOTOS Exploration & Production Norge, która nabyła ją w ub.r. w ramach zakupionego pakietu Heimdal. To pierwsze odkrycie ropy na norweskiej koncesji poszukiwawczej należącej do polskiego koncernu.   

Odkrycie ropy naftowej na koncesji PL102F potwierdza, iż zakupiony pakiet Heimdal, oprócz już potwierdzonych rezerw posiada interesujący potencjał poszukiwawczy dla długofalowego rozwoju wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym.   Otwór poszukiwawczy znajduje się w środkowej części Morza Północnego, ok. 200 km na północny zachód od Stavanger i 10 km na wschód od centrum wydobywczego Heimdal.

Wedle wstępnych ocen operatora koncesji zasoby wydobywalne złoża mieszczą się w przedziale 0,5-2 mln m3. LOTOS Norge posiada  10-procentowy udział w koncesji, co oznacza że na spółkę przypadają zasoby w przedziale od 50 do 200 tys. m3.

Aktualnie trwają szczegółowe analizy dotyczące oceny wielkości złoża,  których wyniki mogą podnieść ww. szacunki.

Pionowy otwór poszukiwawczy ma długości 2240 m. Wykonano go pod dnem morza, które ma w tym miejscu głębokość 122 m. Otwór został wywiercony przez  platformę wiertniczą Leiv Eiriksson.  

Pozostali udziałowcy tej koncesji to Total E&P Norge AS (40% - operator koncesji), Petoro AS (30%), Det norske Oljeselskap ASA (10%) oraz Ithaca Petroleum Norge AS (10%).

Lotos_Map_001.pdf
Lotos_Map_002.pdf

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl