logo

LOTOS Exploration & Production Norge, podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Działalność wydobywcza

LOTOS Exploration & Production Norge, podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nabywane aktywa obejmują złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża o potwierdzonych zasobach, które mogą być zagospodarowane w przyszłości oraz obszary, na których zidentyfikowano potencjalne zasoby węglowodorów, i które w przyszłości mogą być potwierdzone przez prace poszukiwawcze.

Umowa stanowi dla LOTOSU znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych. Celem strategicznym LOTOSU, w perspektywie do 2015 r., jest osiągnięcie wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln ton rocznie (24 tys. boe/d).

Wartość transakcji wynosi 175,8 mln USD,z czego 80 mln USD(45%)zostanie sfinansowane bezgotówkowo – z przepływów pieniężnych z 2013 r., poprzez wykorzystanie tarczy podatkowej Yme. Transakcja w perspektywie roku 2016 pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanej przez LOTOS tarczy podatkowej.

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje norweski system podatkowy, całość zapłaconej za pakiet złóż ceny powinna zwrócić się na przełomie 2014 i 2015 roku.

Zamknięcie i rozliczenie transakcji planowane jest na grudzień 2013 r. Transakcja wymaga zgody norweskich organów administracyjnych.

Ta inwestycja dowodzi naszego konsekwentnego zaangażowania w kierunku budowania silnej pozycji LOTOSU – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Wpisuje się w strategię, która przewiduje rozwój aktywów wydobywczych oraz stałe poszerzanie portfela koncesji. Doceniamy również możliwość współpracy biznesowej z tak renomowanymi międzynarodowymi partnerami, jak Statoil (operator złoża Heimdal),  Centrica czy Total.

Dla LOTOSU jest to kolejny istotny krok (po zawartym w marcu br. porozumieniu między spółkami Talisman Energy i SBM Offshore) do odzyskania wszystkich środków zainwestowanych w projekt Yme.

Dzięki tej transakcji LOTOS podwaja wolumen wydobycia węglowodorów oraz powiększa rezerwy i zasoby zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. i prezes zarządu LOTOS Petrobaltic.  

Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez LOTOS udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70% stanowi gaz ziemny, a 30% kondensat (lekka ropa naftowa). Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LOTOSU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. LOTOS wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji LOTOS nabył udział na poziomie 5% w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30% udział w złożu Byggve/Skirne, 20% udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8% w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. LOTOS przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10% udział w złożu FriggGammaDelta, 50% udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9% udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub w później.

Lotos_Map_001.pdf
Lotos_Map_002.pdf

Heimdal to morskie złoże gazowe położone na M. Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Obecnie, ze względu na centralne położenie złoża Heimdal, jego infrastruktura jest wykorzystywana do przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego pochodzącego z pobliskich złóż Atla, Byggve/Skirne oraz Vale. Operatorem koncesji Heimdal jest Statoil Petroleum AS, natomiast jej pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Początkowo gaz wydobywany ze złoża Heimdal był przesyłany do terminala w Kårstø (Norwegia), a stamtąd do Europy kontynentalnej. Obecnie surowiec może również być przesyłany do terminala w St. Fergus (Wielka Brytania). Z kolei kondensat pochodzący ze złoża Heimdal jest transportowany rurociągiem na złoże ropy naftowej Brae, zlokalizowane w brytyjskim sektorze M. Północnego.

Centrica PLC jest brytyjską firmą z sektora energii. Jej główną działalnością jest dostarczanie energii elektrycznej i gazu ziemnego do przedsiębiorstw i konsumentów w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Jest największym dostawcą gazu do krajowych odbiorców w Wielkiej Brytanii. Centrica jest również aktywna w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Jej szacunkowe rezerwy i zasoby węglowodorów wynoszą 1,2 mld boe, a produkcja kształtuje się na poziomie 200 tys. boe/d.Centrica jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu FTSE 100. Przychody spółki kształtują się na poziomie ok. 24 mld GBP

Grupa LOTOS to druga firma w Polsce i szósta w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości przychodów. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej, a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego zarówno na morzu, jak i na lądzie. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. Jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl