logo

Statek badawczy „Polar Duke” rozpoczął badania sejsmiczne 3D na obszarze koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej Gaz Południe należącej do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Na koncesji tej znajdują się akumulacje gazu ziemnego B21 i B16, potwierdzone otworami poszukiwawczymi. Badania mają na celu dokładne rozpoznanie tych obiektów, w stopniu pozwalającym na zaplanowanie kolejnych otworów i udokumentowanie zasobów.

Działalność wydobywcza

Statek badawczy „Polar Duke” rozpoczął badania sejsmiczne 3D na obszarze koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej Gaz Południe należącej do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. Na koncesji tej znajdują się akumulacje gazu ziemnego B21 i B16, potwierdzone otworami poszukiwawczymi. Badania mają na celu dokładne rozpoznanie tych obiektów, w stopniu pozwalającym na zaplanowanie kolejnych otworów i udokumentowanie zasobów. – Dzięki tym badaniom zdobędziemy pełniejszą wiedzę na temat potencjalnych zasobów węglowodorów na obszarze naszych koncesji – mówi Marek Brzozowski, dyrektor ds. poszukiwań w LOTOS Petrobalticu.

Wchodzimy w okres bardzo intensywnych prac rozpoznawczych, które przyspieszą realizację strategii LOTOSU w obszarze wydobycia – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, szef segmentu poszukiwań i wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS, prezes Zarządu LOTOS Petrobalticu. – To priorytetowy obszar w strategii rozwoju LOTOSU do roku 2015. W ramach programu „Efektywność i Rozwój” głównym obszarem działań spółki LOTOS Petrobaltic będzie Morze Bałtyckie. Chcemy w pełni wykorzystać jego potencjał i zasoby węglowodorów, które znajdują się pod dnem morza w polskiej strefie ekonomicznej.

Po zakończeniu prac na koncesji Gaz Południe statek „Polar Duke” przepłynie na koncesję Gaz Północ, gdzie wykona badania sejsmiczne 3D na gazowych złożach B4 i B6 należących do Baltic Gas – spółki LOTOS Petrobalticu i CalEnergy Resources Poland. Celem badań jest jeszcze dokładniejsze rozpoznanie zasobów tych złóż, co umożliwi wykonanie otworów eksploatacyjnych w optymalnych lokalizacjach.

Łączna powierzchnia badań sejsmicznych na koncesjach Gaz Południe i Gaz Północ wynosi 490 km kw.

Mapa koncesji w pełnej rodzielczości.

„Polar Duke” prowadzący badania na koncesjach Gaz Południe i Gaz Północ to nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony statek sejsmiczny, oddany do eksploatacji w 2010 roku. Pracuje dla światowej firmy Dolphin Geophysical, której specjaliści wykonują polowe badania sejsmiczne na tych koncesjach.

Jeszcze w tym roku na zlecenie LOTOS Petrobaltic zostaną przeprowadzone również badania sejsmiczne obiektów perspektywicznych położonych na obszarze koncesji Łeba i Rozewie, oraz Sambia Wschód i Sambia Zachód. Zakres prac obejmie łącznie 383 km kw. sejsmiki 3D i 400 km kw. sejsmiki 2D.

Warto przypomnieć, że LOTOS Petrobaltic prowadzi jednocześnie intensywne prace związane z zagospodarowaniem bałtyckiego złoża ropy B8. Pierwsza ropa ma popłynąć z centrum produkcyjnego na tym złożu w roku 2015.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl