logo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz LOTOS Petrobaltic SA podpisały 14 sierpnia 2013 roku umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. W praktyce oznacza to zacieśnienie współpracy w zakresie poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych.

Działalność wydobywcza

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz LOTOS Petrobaltic SA podpisały 14 sierpnia 2013 roku umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. W praktyce oznacza to zacieśnienie współpracy w zakresie poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych.

Celem współpracy jest przede wszystkim zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski, których rezultatem będzie wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Położona na terenie województwa zachodniopomorskiego koncesja Kamień Pomorski jest jedną z bardziej perspektywicznych w tym rejonie. Powierzchnia obszaru koncesyjnego wynosi 217 km kw. Na podstawie dotychczas wykonanych prac poszukiwawczych znaleziono kilka interesujących obiektów do poszukiwań ropy i gazu ziemnego. Planowane wspólne prace poszukiwawcze pozwolą partnerom ocenić wielkość zasobów i podjąć ich ewentualną eksploatację.

Strategicznym celem PGNiG SA jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z własnych złóż. Większość prac prowadzimy samodzielnie, ale nasze dotychczasowe doświadczenia zarówno w kraju jak i zagranicą pokazują, że warto prowadzić tego typu projekty z partnerami. Współpracując dywersyfikujemy ryzyka, optymalizujemy wykorzystanie potencjałów kadrowych i technicznych co jest korzystne dla obu stron. Umowa z Lotos Petrobaltic S.A. znakomicie wpisuje się w te działania. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy satysfakcjonujące rezultaty - mówi Jerzy Kurella, p.o. prezesa PGNiG SA.

Umowa o wspólnych poszukiwaniach węglowodorów na obszarze koncesji Kamień Pomorski wejdzie w życie m.in. po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska na wspólne użytkowanie górnicze obszaru koncesji przez strony.

Podstawowym celem biznesowym tego projektu jest zwiększenie produkcji ropy naftowej oraz rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS Petrobalticu o obszar lądowy. To dokładnie wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju całego koncernu – mówi Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. i prezes LOTOS Petrobaltic S.A. – Uważamy iż ten obszar koncesyjny posiada interesujący potencjał wydobywczy i jesteśmy przekonani, że połączenie zasobów i kompetencji PGNiG i LOTOSU pozwoli na jego efektywne wykorzystanie. Chcemy również dzięki tej współpracy poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwań węglowodorów na lądzie.

Umowa jest konsekwencją zawartego we wrześniu ubiegłego roku porozumienia o współpracy między PGNiG SA a Grupą Lotos. Zgodnie z jej zapisami, PGNiG SA, jako właściciel 51 procent koncesji, będzie sprawowało funkcję operatora. Natomiast LOTOS Petrobaltic S.A. przejmie 49 procent udziałów w należącej do PGNiG SA koncesji w zamian za samodzielne sfinansowanie określonej części prac poszukiwawczych. Pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywaniem węglowodorów na obszarze koncesji, jak również wszystkie korzyści płynące z tej działalności będą dzielone zgodnie z udziałami partnerów.

Zgodnie z umową Spółki powołują Komitet Operacyjny, za którego pośrednictwem wspólnie sprawują bieżący nadzór nad projektem. Do uprawnień i obowiązków Komitetu Operacyjnego należy podejmowanie wszystkich najważniejszych decyzji związanych z koncesją tj. wysokość rocznych budżetów prac i ich harmonogramy. Współpraca między PGNiG SA i LOTOS Petrobaltic SA może zostać poszerzona o inne obszary koncesyjne.

Zgodnie z umową obie firmy opracowały harmonogram wspólnych działań na 2013 rok. Zakłada on m.in.: wykonanie na koncesji Kamień Pomorski powtórnej analizy  archiwalnych materiałów sejsmicznych 2D/3D, wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac polowych nowego zdjęcia sejsmicznego 3D. Tegoroczny budżet projektu wyniesie kilkanaście milionów złotych.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl

Departament Marketingu i Komunikacji PGNiG 
Zespół Rzecznika Prasowego
tel. 022 691 79 30, 022 691 82 48, 022 691 84 11
faks 022 691 83 07
rzecznik@pgnig.pl