logo

Należąca do LOTOS Petrobaltic spółka LOTOS Geonafta będzie dostarczać ropę naftową gdańskiej rafinerii. Właśnie zawarto w tej sprawie umowę na czas nieokreślony. Jej wartość na najbliższe pięć oszacowano na 822 mln zł.

Działalność wydobywcza

Należąca do LOTOS Petrobaltic spółka LOTOS Geonafta będzie dostarczać ropę naftową gdańskiej rafinerii. Właśnie zawarto w tej sprawie umowę na czas nieokreślony. Jej wartość na najbliższe pięć oszacowano na 822 mln zł.

LOTOS Geonafta wydobywa na Litwie ok. 100 tys. ton ropy naftowej rocznie. I w tej ilości surowiec będzie dostarczany do Gdańska.
To kontrakt, który zapewnia LOTOS Geonafcie stały odbiór wydobywanego przez spółkę surowca – mówi Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. – A dla gdańskiej rafinerii jest to kolejne źródło dostaw ropy naftowej i dalsza dywersyfikacja. Istotne jest też to, że dostawy realizujemy również w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, optymalizując koszty pozyskiwania surowca.
LOTOS stale dywersyfikuje dostawy ropy naftowej do gdańskiej rafinerii. Surowiec trafia do Gdańska nie tylko rurociągiem „Przyjaźń”, ale również drogą morską, przez Naftoport.
Wykorzystujemy naszą nadmorską lokalizację – podkreśla Maciej Szozda, wiceprezes i dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A. – W ten sposób sprowadzamy surowiec wydobywany m.in. na Morzu Północnym czy Bliskim Wschodzie. Zmieniamy również strukturę dostaw, coraz częściej korzystając z tzw. kontraktów spotowych, co pozytywnie wpływa na nasze wyniki finansowe i strukturę produktów.

LOTOS Petrobaltic S.A. jest fundamentem pionu poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej w Grupie Kapitałowej LOTOS. Spółka ma wyłączną koncesję na poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów na polskim obszarze morskim obejmującym około 29 tysięcy km2.
Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 7 obszarów o łącznej powierzchni ponad 7 100 km2, leżących we wschodniej części obszaru morskiego RP. Spółka ma też koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3, a na złożu B8 prowadzone są przygotowania do eksploatacji.
LOTOS Petrobaltic stworzył własną Grupę Kapitałową, zrzeszającą kilka spółek zależnych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma zapewnić Grupie Kapitałowej LOTOS dostęp do ropy naftowej znajdującej się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Pozostałe spółki prowadzą działalność w obszarze transportu morskiego.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl