logo

28 listopada br. sfinalizowano umowę, na mocy której LOTOS Geonafta zakupiła pozostałe 50% akcji spółki Manifoldas. LOTOS Geonafta, która wcześniej posiadała 50% akcji, przejęła tym samym pełną kontrolę nad firmą. Manifoldas z powodzeniem działa na litewskim rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Rocznie wydobywa ok. 30 tys. ton ropy naftowej.

Działalność wydobywcza

28 listopada br. sfinalizowano umowę, na mocy której LOTOS Geonafta zakupiła pozostałe 50% akcji spółki Manifoldas. LOTOS Geonafta, która wcześniej posiadała 50% akcji, przejęła tym samym pełną kontrolę nad firmą. Manifoldas z powodzeniem działa na litewskim rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Rocznie wydobywa ok. 30 tys. ton ropy naftowej.

Transakcja wynika ze strategii Grupy LOTOS, która zakłada stały wzrost ilości wydobywanych węglowodorów, do poziomu 1,2 mln ton w 2015 roku – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. poszukiwań i wydobycia. – Przejęcie pełnej kontroli nad Manifoldasem to także kolejny krok na drodze konsolidacji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych LOTOSU na Litwie.

Manifoldas zajmuje trzecie miejsce na Litwie pod względem ilości wydobywanej ropy – mówi Andrius Bartkevičius, dyrektor wykonawczy AB LOTOS Geonafta. – Zamierzamy w dalszym ciągu inwestować w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej na koncesjach zarządzanych przez tę spółkę.

Główny przedmiot działalności spółki LOTOS Geonafta to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Firma zajmuje w tej dziedzinie czołową pozycję na Litwie. W ub.r. LOTOS Geonafta wydobyła ok. 80 tys. ton ropy naftowej. Właścicielem LOTOS Geonafty jest spółka LOTOS Petrobaltic S.A., która stanowi fundament pionu poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl