logo

Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej nabiera tempa. W pierwszej kolejności badania obejmą cztery koncesje PGNiG położone na Pomorzu.

Działalność wydobywcza

Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej nabiera tempa. W pierwszej kolejności badania obejmą cztery koncesje PGNiG położone na Pomorzu.

Podczas dzisiejszego spotkania w Gdańsku Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA i Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., omówili efekty prac wynikających z porozumienia o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej. W spotkaniu uczestniczył również Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

Celem zawartego 17 września br. porozumienia jest zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski. Zgodnie z porozumieniem oba koncerny przeanalizowały potencjał wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwawczych należących do PGNiG. Powołana przez władze koncernów grupa robocza zakończyła pierwszy etap prac związanych z geologiczną analizą obszarów objętych współpracą. Na podstawie wspólnie wykonanych analiz spośród siedmiu koncesji do dalszych badań wytypowano cztery obszary koncesyjne położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W kolejnym etapie współpracy specjaliści z LOTOS Petrobaltic i PGNiG przygotują program działań na wybranych koncesjach oraz poddadzą je ocenom ekonomicznym. W programie tym zostaną określone niezbędne prace w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych.

Naszym priorytetem jest znaczący wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż krajowych. Rezultaty dotychczasowej współpracy PGNiG i Grupy LOTOS mogą dać podstawy do zintensyfikowania dalszych działań. Chcemy je prowadzić w pierwszej kolejności na najbardziej perspektywicznych koncesjach – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Dotychczasowe efekty naszych wspólnych prac potwierdzają zasadność porozumienia, jakie podpisaliśmy przed dwoma miesiącami – podkreśla Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Wytyczają też one dalsze kierunki realizacji tego porozumienia.

W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy na temat zasad przyszłej współpracy przy realizacji prac geologicznych mających na celu odkrycie, potwierdzenie zasobów i wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową w skład, której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Po trzech kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 25 mld zł (+19% r./r.) Zysk netto w ww. okresie uplasował się na poziomie ok. 700 mln zł (+21% r./r.) Na koniec sierpnia br. udział LOTOSU w krajowym rynku paliw wyniósł 34%, co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011-15, ustalony na poziomie 30%.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. W 2011 roku LOTOS wydobył 230 tys. ton ropy naftowej. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. PGNiG jest także liderem w produkcji ciepła i siódmym producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka posiada 96 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu ( także niekonwencjonalnego) oraz 225 koncesji na wydobycie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych. Poprzez spółkę PGNiG Norway prowadzi działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (11 koncesji). PGNiG posiada również licencje poszukiwawcze poza Europa, m.in. w Afryce Północnej. W pierwszym półroczu 2012 roku GK PGNiG zanotowała ok. 14,8 mld złotych ze sprzedaży. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA sprzedało 8 mld m sześc. gazu ziemnego. Wydobycie gazu w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosło 2,2 mld m sześc. Spółka planuje wzrost wydobycia z własnych złóż krajowych i zagranicznych do ok. 6,0 mld m sześc. w 2015 r., a ropy naftowej do ok. 1,5 mln ton. W IV kwartale 2012 planowane jest rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ze złoża Skarv w Norwegii, a w kwietniu 2013 roku - rozpoczęcie wydobycia ze złoża Lubiatów Międzychód Grotów (zachodnia Polska). Zgodnie z prognozą, wydobycie ropy naftowej ze złóż krajowych w 2012 roku osiągnie 480 tys. ton, a w roku 2013 wzrośnie do ok. 750 tys. ton.

Joanna Zakrzewska, rzecznik prasowy PGNiG SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel. (22) 691 79 30, (0)667 951 263 e-mail: rzecznik@pgnig.pl.