logo

LOTOS Petrobaltic S.A. wspólnie z CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. zagospodaruje położone na Morzu Bałtyckim złoża gazowe B4 i B6. W sumie do wydobycia jest nawet 4 mld m3 gazu. 30 października br. w Gdańsku spółki podpisały umowę o współpracy.

Działalność wydobywcza

LOTOS Petrobaltic S.A. wspólnie z CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. zagospodaruje położone na Morzu Bałtyckim złoża gazowe B4 i B6. W sumie do wydobycia jest nawet 4 mld m3 gazu. 30 października br. w Gdańsku spółki podpisały umowę o współpracy.

Projekt przewiduje współpracę LOTOS Petrobaltic S.A. z CalEnergy Resources Poland prowadzoną w formule spółki celowej, w której udział w zysku i kosztach będzie kształtował się na poziomie 51% dla LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że naszym partnerem na złożach B4 i B6 jest właśnie CalEnergy Resources Poland – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Kompetencje i potencjał, które stoją za tą firmą, pozwalają nam z optymizmem oceniać szanse zagospodarowania naszych złóż gazowych.

Zainteresowanie spółki CalEnergy projektem trwa od dłuższego czasu i niezmiernie cieszy nas fakt, że właśnie otwarła się przed nami możliwość współpracy z LOTOS Petrobaltic przy zagospodarowaniu złóż – powiedział Peter Youngs, Dyrektor Zarządzający grupy kapitałowej CalEnergy Resources – Mamy ogromną nadzieję, że przepisy nowej ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów, która ma zostać ogłoszona w listopadzie, nie podważą ekonomicznej opłacalności wydobycia ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich.

Zgodnie z programem prac przygotowawczych, pozyskanie danych sejsmicznych i wybór wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013–2014. Po zakończeniu tego etapu, partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) odnośnie zagospodarowania złóż. Dodatkowo omawiane przedsięwzięcie pozwoli LOTOS Petrobaltic na realizację prac poszukiwawczych i zagospodarowanie innych zasobów, które potencjalnie mogą zostać połączone ze złożami B4 i B6.

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. należy do MidAmerican Energy Holdings Company, spółki kontrolowanej przez Berkshire Hathaway Inc.

Zgodnie z umową CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. pokryje koszty badań sejsmicznych oraz koszty przygotowania wstępnej koncepcji zagospodarowania złóż przypadające zarówno na CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. jak i LOTOS Petrobaltic. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi, do których należy zapewnienie, że nowa ustawa o podatku od wydobycia węglowodorów nie podważy ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.

Zawarcie umowy stanowi początek wspólnych działań obu firm, w tym współpracy przy tworzeniu spółki celowej i czynnościach związanych z przeniesieniem koncesji.

LOTOS Petrobaltic S.A. należy do Grupy LOTOS i realizuje jej strategiczne cele w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka operuje na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km2. Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 7 obszarów o łącznej powierzchni ponad 7 100 km2, leżących we wschodniej części obszaru morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. LOTOS Petrobaltic ma też koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3, a na złożu B8 prowadzone są przygotowania do eksploatacji. LOTOS Petrobaltic stworzył własną grupę kapitałową, zrzeszającą kilkanaście spółek zależnych. LOTOS Exploration & Production Norge AS ma zapewnić spółce i Grupie LOTOS dostęp do ropy naftowej znajdującej się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Pozostałe spółki prowadzą działalność w obszarze transportu morskiego.

Biuro Informacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. (+48) 58 308 87 31, (+48) 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o., Al. Wilanowska 206 app.19, 02-765 Warszawa, tel. (+48) 22 853 0176