logo

Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic, na posiedzeniu 3 października br., wybrała Zarząd spółki. W jego skład wchodzą: Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu; Dariusz Wojdyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych, oraz Krzysztof Sułecki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia.

Działalność wydobywcza

Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic, na posiedzeniu 3 października br., wybrała Zarząd spółki. W jego skład wchodzą: Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu; Dariusz Wojdyński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych, oraz Krzysztof Sułecki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia.    

Powyższa decyzja Rady ma na celu stworzenie z LOTOS Petrobaltic głównego centrum decyzyjnego w zakresie rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia w Grupie Kapitałowej LOTOS. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał, kompetencje i blisko 40-letnie doświadczenie spółki w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Dziś LOTOS Petrobaltic, jako jedyna firma w Polsce, wydobywa ropę naftową oraz gaz ziemny na Morzu Bałtyckim i jest drugim co do wielkości krajowym producentem ropy. Dzięki porozumieniu Grupy LOTOS S.A. i PGNiG, zawartemu 17 września br., LOTOS Petrobaltic będzie wspólnie z PGNiG realizować szereg projektów z zakresu poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych na lądzie. Spółka aktywnie szuka partnerów strategicznych również dla realizacji projektów związane z uruchomieniem wydobycia ze złóż gazowych, zlokalizowanych na Bałtyku. Poprzez spółki zależne LOTOS E&P Norge i LOTOS Geonafta, LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na morzu w Norwegii i lądzie na Litwie. Zgodnie z przyjętą strategią LOTOS Petrobaltic zamierza w 2015 r. wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej, co odpowiada ok. 10% zapotrzebowania rafinerii gdańskiej na ten surowiec. 

Zbigniew Paszkowicz ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Jest absolwentem École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs przy Francuskim Instytucie Ropy Naftowej w Paryżu. Od 1992 r. zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2006 r. został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od maja 2011 r. pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 28 czerwca 2012 r. Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dariusz Wojdyński ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent podyplomowych studiów Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od marca 1996 r. jest zatrudniony w LOTOS Petrobaltic, gdzie od października 1997 r. pełnił funkcje kierownicze związane z obszarem ekonomii i finansów. W grudniu 2008 r. awansował na stanowisko Szefa Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, a w sierpniu 2010 r. został Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Krzysztof Sułecki dotychczas był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu Górniczego LOTOS Petrobaltic. W  spółce  pracuje od lutego 1991 r. Ukończył wydział wiertniczo-naftowy w zakresie górnictwa i geologii, specjalność kopalnictwo otworowe na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Od marca 1992 r. pełnił funkcje kierownicze w Zakładzie Górniczym, zajmując stanowiska Kierownika Zmiany i Platformy. W lipcu 2004 r. awansował na stanowisko zastępcy, a  we wrześniu 2005 r. Dyrektora ds. Wierceń i Eksploatacji. Od lutego 2007 r. piastował stanowisko Dyrektora ds. Wierceń i Wydobycia Ropy i Gazu. W styczniu 2011 r. powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Górniczego. W 1998 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” nadaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa RP. W 2005 r. Minister Gospodarki RP nadał mu stopień górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, a w 2011 r. został odznaczony przez Ministra Gospodarki RP medalem „Zasłużony dla górnictwa naftowego i gazownictwa”.

Biuro Informacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, e-mail: media@grupalotos.pl