logo

AB „LOTOS Geonafta“ prioritetas – plėtoti draugišką aplinkai verslą!

Vykdydami savo veiklą ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai ir ekologiškam verslovių eksploatavimui. Įmonė nuolat investuoja į gręžimo ir gavybos technologijas, nedarančias žalingo poveikio aplinkai. Taip pat bendrovė prisideda prie tiesioginės energijos suvartojimo: iš naftos išsiskiriančios dujos naudojamos energijai gaminti.

 

AB „LOTOS Geonafta“ nuolat atlieka aplinkos komponentų – paviršinio ir požeminio vandens, aplinkos oro ir dirvožemio – būklės stebėjimus (monitoringą). Ilgalaikių tyrimų rezultatai, kurie fiksuojami metinėse ataskaitose, byloja, kad naftos gavybos gręžiniuose ir gavybos verslovėse bei jų sanitarinės apsaugos zonose vykdoma naftos gavyba esminės įtakos gamtinės aplinkos komponentams neturi.

Taip pat įmonė yra įsigijusi specialią avarijų likvidavimo įrangą, kad galėtų užkirsti kelią gaisrams ir ekologinėms nelaimėms. Darbuotojai periodiškai yra mokomi ir praktikuojasi pratybų metu, kokius veiksmus atlikti ir kaip užkirsti kelią avarijoms bei incidentams.