logo

Socialinė veikla – rėmimas, labdara.

Mes norime savo verslo sėkme dalintis su visuomene ir remiame tą visuomenės dalį, kuri yra socialiai labiausiai pažeidžiama:

Plėtojame ryšius bei bendradarbiavimą su tomis vietos bendruomenėmis, kurių teritorijoje bendrovė vykdo veiklą.

         

Verslo etika:

AB „LOTOS Geonafta“ vykdoma veikla – sąžininga ir skaidri, besiremianti aukštais etikos standartais. Mūsų įmonė atvirai, pagarbiai ir sąžiningai bendradarbiauja su kitomis institucijomis bei visuomene.

Bendrovė remiasi „LOTOS“ įmonių grupės etikos kodeksu, etiško elgesio užtikrinimo bei verslo procesų skaidrumo principais.