logo

AB „LOTOS Geonafta“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti mobilųjį gręžimo įrenginį ir vykdanti įvairios paskirties gilųjį gręžimą.

Įmonės veikloje ir užsakovams gręžiami naftos paieškų ir eksploataciniai gręžiniai, kurių ilgis siekia 2 700 metrų. Taip pat galima gręžti ir įrengti gręžinius mineraliniam vandeniui išgauti, geoterminei energijai gauti ir vandens injekcijai į žemės gelmių sluoksnius. Visi šie gręžiniai gali būti gręžiami vertikalūs, orientuotai iškreivinti ar su horizontaliuoju gręžimo skylės užbaigimu.

Eksploatuojamuose gręžiniuose įrengtas mechanizuotas naftos pakėlimas. Siurblių tipai parenkami atskirai kiekvienam gręžiniui pagal naftingųjų sluoksnių hidrodinamines savybes. Naudojami svirtiniai, sraigtiniai, srovės ir panardinami giluminiai siurbliai.

Kitos paslaugos

AB „LOTOS Geonafta“, turėdama specialią mobiliąją įrangą, naftos gavybos ir kitos paskirties gręžiniuose atlieka:

Seisminių duomenų interpretacija

AB „LOTOS Geonaftos“ specialistai,gavę apdorotus seisminius duomenis, juos interpretuoja. Bendrovė turi galimybę interpretuoti tiek 2D, tiek ir 3D seisminių tyrimų duomenis. Duomenų interpretacija atliekama naudojant specialiąją programą„GeoGraphix“ ir jos modulius („GeoAtlas“,„IsoMap“, „LandNet“, „Prizm“, „SeisVision WellBase“, „XSection“). Interpretuojant sudaromi įvairaus mastelio regioniniai ir paieškiniai struktūriniai žemėlapiai, išskiriami tektoniniai elementai ir įvairios dislokacijos, taip pat detalieji telkinių (struktūrų) struktūriniai žemėlapiai. Papildomai atliekamas kolektorinių savybių pasiskirstymo rajonavimas, naudojant seisminius atributus, apskaičiuotus pagal seisminių bangų dinaminius parametrus, išskiriamos perspektyviausios zonos gręžiniams gręžti.

AB „LOTOS Geonafta“ specialistai palaiko artimus ryšius su bendrove „HampsonRussell“ kompanija, atliekant kolektorinių savybių prognozę, panaudojant „Strata“ ir „Emerge“ programas.

Telkinių modeliavimas

Norint pasiekti didžiausią naftos išgavimą įsisavinant naftos telkinį, svarbu žinoti apie gavybos ateities prognozę, optimalius gavybos ir tam reikalingus palaikymo būdus. Šioms problemoms spręsti AB „LOTOS Geonafta“ turi geologijos ir rezervuaro inžinerijos specialistų, kurie, panaudodami atitinkamas modeliavimo programas „Geographix“ ir „Eclipse-100“, sudaro naftos telkinių statinius ir dinaminius modelius. Pasitelkus šiuos modelius yra projektuojami nauji eksploatacijos gręžiniai, numatomi gavybos režimai, sluoksnio slėgio kitimo pobūdis ir jo palaikymo būtinybė, injekcinių gręžinių reikalingumas ir t.t. Modeliavimo rezultatai padeda kiekviename gręžinyje numatyti jo intensifikavimo būdus, taip pat padidinti bendrą gavybą iš telkinio bei patikslinti geologinius ir išgaunamus telkinio išteklius.

AB „LOTOS Geonafta“ turi Baspro „Optima“ programą - Geologinių ir gavybos duomenų monitoringo ir analizės programinį paketą. Su šiuo programiniu paketu vieningoje duomenų bazėje saugoma ir analizuojama geologinė, geofizinė ir gavybinė informacija apie telkinius, išgaunamus fluidus, likutinius naftos išteklius, slėgį gręžiniuose.

Geofizinių tyrimų gręžiniuose duomenų interpretacija

Visuose gręžiniuose yra atliekamas didesnės ar mažesnės apimties geofizinių tyrimų gręžiniuose (GTG) kompleksas. Šių duomenų interpretacijai AB „LOTOS Geonafta“ turi „Geographix“ programos modulį „Prizmė“, kuriuo gali analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis. Gaunami rezultatai – tai atlikta koreliacija tarp gręžinių, sudaryti litologiniai-stratigrafiniai pjūviai bei nustatyta gręžinio pjūvio litologija, poringumas ir prisotinimas fluidais.Pa