logo

UAB „Genčiu nafta” yra bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė, įkurta 1993 metais. Joje Valstybinės naftos geologijos įmonės (dabar AB „LOTOS Geonafta”) ir Švedijos bendrovės „Svenska Petroleum Eksploration AB“ akcijų dalys sudarė po 50 procentų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įmonei suteikta teisė vykdyti naftos gavybą viename iš didžiausių Lietuvoje Genčių naftos telkinyje, kuriame patvirtinti Valstybinėje išteklių komisijoje išgaunami naftos ištekliai sudaro 1569 tūkst. kubinių metrų.

Jau nuo pat įsikūrimo pradžios UAB „Genčių naftos” specialistai pradėjo naudoti pačias pažangiausias telkinio išvystymo ir naftos gavybos metodus Lietuvoje, paremtus šiuolaikine naftos gavybos inžinerija ir rezervuarų modeliavimu.

1997 m. buvo pastatyta moderni Karaliaus Mindaugo Genčių naftos verslovė, kainavusi per 20 mln. JAV dolerių. Tai pirmoji Lietuvoje naftos verslovė, atitinkanti visus pasaulinius technologinius, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Pastoviai vykdomos aplinkos stebėsenos rezultatai rodo, kad naftos gavyba nedaro žalingo poveikio aplinkai.

Į verslovę vamzdynais nafta atiteka iš keturių šiuo metu naftos gavybai naudojamų gręžinių, o į tris gręžinius atgal į tuos pačius sluoksnius yra supumpuojamas nuo naftos atskirtas sluoksnio vanduo. Naftai pakelti iš gręžinių yra naudojami panardinami sroviniai ir elektriniai siurbliai.

2000 m. UAB „Genčių nafta” pirmoji Lietuvoje išgręžė ir pradėjo eksploatuoti horizontalųjį gręžinį G-8H. Po metų buvo išgręžtas kitas horizontalusis gręžinys Genčiai-13H, turintis sudėtingą apversto klaustuko formos trajektoriją. Abu šie gręžiniai drenuoja naftą iš blogomis kolektorinėmis savybėmis pasižyminčių apatinio kambro sluoksnių, o tai gerokai padidina naftos išgavimą iš telkinio, nes vertikaliais gręžiniais šios naftos išgavimas būtų daug mažesnis.

2009 metais AB „Geonafta“ įsigijo 50 proc. UAB „Genčių nafta“ akcijų iš „Svenska Petroleum Exploration AB“ ir tapo vienintele UAB „Genčių nafta“ akcininke.

Iki 2013 m. vasario 1 d. iš Genčių naftos telkinio buvo išgauta daugiau kaip 90 proc. visos išgaunamos naftos. Telkinys yra gavybos mažėjimo stadijoje. Tokiame gavybos etape “Genčių nafta” bando sulėtinti produkcijos mažėjimo tempus ir ieško galimybių, kaip panaudojus naujausias technologijas iš telkinio išgauti maksimalų naftos kiekį.